Standardy realizacji programu Spójrz Inaczej na agresję

  • Program Spójrz Inaczej jest adresowany do dzieci i młodzieży z klas VI-VIII szkół podstawowych i innych placówek obejmujących swoim działaniem wychowanków z tego poziomu edukacyjnego.
  • Podstawą do realizacji Programu jest podręcznik zawierający scenariusze zajęć oraz część merytoryczno-metodyczną.
  • Prawa do programu „Spójrz Inaczej na agresję” posiadają jego autorzy oraz – na mocy umowy licencyjnej – Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” w Starachowicach.
  • Zajęcia z uczniami wg programu „Spójrz Inaczej na agresję” mogą prowadzić wyłącznie te osoby, które ukończyły warsztaty przygotowujące do realizacji zajęć i posiadają certyfikaty wydane przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” w Starachowicach.
  • Szkolenia dla realizatorów Programu „Spójrz inaczej” mogą prowadzić wyłącznie następujący trenerzy rekomendowani przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” w Starachowicach – wykaz trenerów znajduje się TU

Szczegółowe standardy i wskazówki do prowadzenia zajęć

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Spójrz inaczej ustala następujące szczegółowe warunki prowadzenia zajęć Programu. Przestrzeganie ich jest obligatoryjne dla wszystkich Realizatorów.

  1. Program i Realizatorzy i Realizatorzy
  2. Realizacja programu