Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki "Spójrz Inaczej"

Honorowy Prezes - Andrzej Kołodziejczyk  tel. 602 755 639

Zarząd Stowarzyszenia:

Ewa Czemierowska-Koruba
Elżbieta Staniszewska
Dorota Wiśniewska
Hubert Czemierowski
Prezes
Vice Prezes
Sekretarz
Skarbnik
tel. 603 093 830
tel. 531 515 793
tel. 602 258 391
tel. 502 676 484

 Komisja Rewizyjna

Roman Stec
Katarzyna Jeżowska Kwaśny
Halina Krzyształowicz Stachyra

       
Przewodniczący
Członek
Członek