Ośrodek Szkolenia Nauczycieli "SPÓJRZ INACZEJ" jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli. Działa przy Stowarzyszeniu Psychoprofilaktyki  "Spójrz Inaczej" w Starachowicach od 2001 roku. W prowadzonych szkoleniach wzięło od tamtej pory udział ponad 10 tysięcy nauczycieli i innych pracowników instytucji oświatowych.
Dotychczasowa działalność edukacyjna Stowarzyszenia i aktualna oferta szkoleniowa Ośrodka wyrosły z ponad 20-letniej tradycji pracy zespołu psychologów, pedagogów i socjologów w Starachowicach, kierowanego przez Andrzeja Kołodziejczyka.
Oferta Ośrodka skierowana jest szczególnie do tych nauczycieli, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności wychowawcze, co uważamy za podstawowy warunek zwiększania efektywności działań edukacyjnych.

Proponowane przez Ośrodek szkolenia wyposażają uczestników w praktyczne umiejętności:

 • nawiązywania i budowania dobrych kontaktów z dziećmi,
 • lepszego rozumienia siebie, swoich emocji i potrzeb,
  tworzenia grup i kierowania nimi,
 • radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w kontaktach z dziećmi,
 • realizowania programów wychowawczych i profilaktycznych,
 • radzenia sobie z sytuacjami agresji i przemocy w szkole.

Jako jedyna placówka w kraju prowadzimy szkolenia realizatorów znanych programów profilaktycznych: "Spójrz Inaczej" i "Spójrz inaczej na agresję".

Osoby prowadzące szkolenia to profesjonaliści, osoby doświadczone w pracy z dziećmi i prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, w większości edukatorzy MENiS i trenerzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków.

Uczestnikom szkoleń gwarantujemy:

 • zaświadczenia honorowane przy awansie zawodowym,
 • wysoką jakość i efektywność szkoleń,
  pracę w bezpiecznej atmosferze, wyłącznie w małych grupach,
 • autorskie programy szkoleniowe,
 • prowadzenie szkoleń w miejscach wskazanych przez odbiorców

 

Ośrodek Szkolenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Spójrz Inaczej" został wpisany do ewidencji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Nr EKST II 4360/8/10 jako placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim. 

Podstawa prawna - Ustawa o systemie oświaty (art. 78 ust. 1 z dn. & września 1991 r.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. poz 1045).