Szkolenia prowadzone przez zespół Spójrz Inaczej

OGÓLNE WARUNKI ZAMAWIANIA SZKOLEŃ

 

Celem szkolenia jest poznanie dynamiki konfliktu oraz różnych strategii rozwiązywania konfliktów, w tym specyfiki mediacji (rola mediatora, zasady i przebieg mediacji szkolnych)....

Szkolenie pozwala zrozumieć przyczyny oraz funkcje łamania dyscypliny przez uczniów, a także  mechanizmy i czynniki eskalacji zjawiska. Uczestnicy w sposób praktyczny...

Szkolenie przygotowuje do realizacji zajęć z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych wg autorskiego programu Ewy Czemierowskiej-Koruby i Huberta Czemierowskiego „Spotkania z...

Uczestnicy szkolenia  pogłębią swoją wiedzę na temat zjawisk agresji i przemocy rówieśniczej i zdobędą podstawowe praktyczne umiejętności interwencji i...

Nauczyciele młodszych dzieci obserwują coraz wcześniejsze pojawianie się niepokojących przejawów agresji. Umiejętność wczesnego, skutecznego  reagowania na te zachowania to...

W sytuacji bullyingu wiele działań podejmowanych przez szkoły koncentruje się na sprawcach, podczas gdy dzieci doświadczające przemocy ze strony rówieśników stosunkowo rzadko...

Wydarzenia traumatyczne dotykające pojedynczych dzieci ( śmierć w rodzinie, wypadek, próba samobójcza) nie pozostają bez wpływu na ich kolegów i koleżanki w szkole. Umiejętność...

Rosnąca ilość dysfunkcji w rodzinach stawia przed nauczycielami niełatwe wyzwanie dotyczące możliwości  wspierania dzieci z takich rodzin w codziennej pracy wychowawczej....

Szkolenie doskonali jedną z najtrudniejszych umiejętności w kontaktach nauczycieli  z rodzicami – prowadzenie rozmów indywidualnych w sytuacjach problemowych związanych z...

Podczas szkolenia nauczyciele udoskonalą umiejętności prowadzenia indywidualnych  rozmów  z rodzicami „bez obwiniania, bez oskarżania”, z nastawieniem na rozwiązanie...

Szkolenie dotyczy rozwoju psychicznego młodych ludzi, a  przede wszystkim -  złożonego  procesu budowania się tożsamości nastolatka. Pozwala  zrozumieć jego...

Szkolenie uczy rozpoznawania zagrożenia i sygnałów własnego wypalenia  w zawodzie nauczyciela, służy wypracowaniu sposobów radzenia sobie ze stresem i  obciążeniami w...