EKSPERCI NAPISALI:

1   dr Marta Herzberg: ”Spójrz inaczej” a realizacja zadań życiowych wieku szkolnego s. 207-223"   pobierz
2   prof. Maria Deptuła: Przeciwdziałanie odrzuceniu przez rówieśników jako cel promocji zdrowia psychicznego, s. 235-248   pobierz
3   "Psychologia  humanistyczna a rozwój umiejętności życiowych" - opublikowane w Remedium - listopad 2002 r. i styczeń 2003 r.  -   pobierz
4   Różne aspekty programu "Spójrz Inaczej" w publikacjach prof. Marii Deptuły (Bibliografia)   pobierz