• 3a

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących realizacji programu „Spójrz Inaczej” online oraz realizacji tych zajęć z klasami. Szkolenia przeprowadzone zostaną z dotacji...

Nabór do udziału w bezpłatnych szkoleniach „Spójrz Inaczej” kl. I-III i IV-VI - dotacja KCPU 2022 W projekcie założono przeprowadzenie 20 szkoleń dla nowych realizatorów programu „Spójrz Inaczej”,

 Dzięki dotacji Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii realizujemy dwuletni (lata 2021-2022) projekt  związany z rozwijaniem i wzmacnianiem skuteczności programu Spójrz...

<<wiecej aktualności>>