Dorota Wiśniewska

nauczyciel, pedagog twórczości, terapeuta pedagogiczny, coach, trener programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej”, trener procesu wspomagania szkół i placówek. Praktyk w obszarze wspierania nauczycieli w rozwoju osobistym i proaktywnym działaniu w zawodzie, w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, pracy z emocjami, budowania relacji i komunikacji opartej na szacunku, stosowania narzędzi coachingowych w edukacji, partnerskiej współpracy z rodzicami, budowania autorytetu nauczyciela oraz metod twórczego nauczania i pracy z uczniem zdolnym. e-mail: