Szkolenie uczy rozpoznawania zagrożenia i sygnałów własnego wypalenia  w zawodzie nauczyciela, służy wypracowaniu sposobów radzenia sobie ze stresem i  obciążeniami w pracy, aby zapobiegać wypaleniu,  oraz wskazuje postępowanie w obliczu rozpoznawanego zespołu wypalenia.

Jak chronić się przed wypaleniem zawodowym w pracy nauczyciela? 

Forma szkolenia :  3-dniowy warsztat (30 godzin dydakt.) .  
Uczestnicy: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, pracujący z dziećmi i młodzieżą   
Liczebność grupy: do 16 osób.  
Koszt szkolenia grupy : 6 600,- zł.  
Cele szkolenia:
  • nauczenie się rozpoznawania przyczyn i symptomów wypalenia we własnej pracy,
  • nauczenie się podejmowania działań w obliczu wypalenia zawodowego,
  • poznanie podstaw profilaktyki wypalenia.
 
Tematyka zajęć:  
  • Objawy i przyczyny wypalenia zawodowego oraz autodiagnoza swojego stanu i zagrożeń wypaleniem w swoim miejscu pracy,
  • Radzenie sobie ze stresem we własnym miejscu pracy - superwizja (odreagowanie emocji, wgląd, zrozumienie, wzmocnienie dobrych praktyk), 
  • Zmniejszanie stresu w szkole -  możliwe rozwiązania  systemowe  w instytucji,
  • Rozwijanie umiejętności i postaw ważnych w radzeniu sobie ze stresem i w profilaktyce wypalenia (relaks, postawy i zachowania asertywne, zarządzanie uczuciami) 
  • Efektywne porozumiewanie w zespole, w kontaktach z przełożonymi, uczniami  i rodzicami– jako profilaktyka  wypalenia,
  • Budowanie poczucia własnej wartości, stawianie sobie celów, projektowanie zmian jako profilaktyka i pomoc w sytuacji wypalenia.
 
 

 

<<POWRÓT