Podczas szkolenia nauczyciele udoskonalą umiejętności prowadzenia indywidualnych  rozmów  z rodzicami „bez obwiniania, bez oskarżania”, z nastawieniem na rozwiązanie problemu.  Rozwiną  też umiejętność asertywnego kontaktu z rodzicami oraz poznają scenariusze grupowych spotkań edukacyjnych z rodzicami.

Rodzice - nauczyciele: sztuka współpracy

Forma szkolenia :    3-dniowy warsztat (30 godzin dydakt.) .
Uczestnicy:   nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, pracujący z dziećmi i młodzieżą 
Liczebność grupy:   do 16 osób.
Koszt szkolenia grupy :   6 600,- zł.
Cele szkolenia:  
  • nauczenie się umiejętności dobrej rozmowy z rodzicami w sprawie dziecka, 
  • nabywanie umiejętności asertywnych zachowań,
  • zdobycie umiejętności prowadzenia spotkań grupowych z rodzicami dla rozwiązania problemów klasy i spotkań edukacyjnych, 
Tematyka zajęć:
 
  • analiza i poznawcze opracowanie własnych trudnych doświadczeń z kontaktów z rodzicami (superwizja)
  • zasady i przebieg rozmowy z rodzicami  bez oskarżania bez obwiniania –  tworzenie i  ćwiczenie zastosowania tej  procedury  w rozmowach z rodzicami na temat trudnych spraw uczniów
  • rozwijanie  asertywnych zachowań  w  kontaktach z rodzicami (prawa, stanowienie granice, wyrażanie i przyjmowanie opinii)
  • radzenie sobie z trudnymi uczuciami w kontaktach z rodzicami -  kierowanie  własną złością oraz radzenie sobie z agresją rodziców - ćwiczenie umiejętności 
  • grupowe spotkania z rodzicami (spotkania integracyjne, budujące współpracę edukacyjne, spotkania nastawione na rozwiązanie problemu, udana wywiadówka): scenariusze, przebieg, zasady
   

 

<<POWRÓT