Rosnąca ilość dysfunkcji w rodzinach stawia przed nauczycielami niełatwe wyzwanie dotyczące możliwości  wspierania dzieci z takich rodzin w codziennej pracy wychowawczej. Szkolenie pogłębia zrozumienie specyficznych, indywidualnych deficytów tych dzieci, uczy diagnozy ich potrzeb oraz umiejętności budowania kierunków pracy i strategii pomocy indywidualnej.

Praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych

Forma szkolenia :    3-dniowy warsztat (30 godzin dydakt.) .
Uczestnicy:   nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, pracujący z dziećmi i młodzieżą 
Liczebność grupy:   do 16 osób.
Koszt szkolenia grupy :   6 600,- zł.
Cele szkolenia:  
  • zrozumienie sytuacji psychologicznej dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej, 
  • zrozumienie sytuacji psychologicznej dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej, 
  • zdobycie umiejętności diagnozy urazów i budowania kierunków pracy z dzieckiem o zaburzonym zachowaniu.
Tematyka zajęć:  
  • potrzeby dziecka i ich realizacja w kontakcie z dorosłymi, 
  • rodzina funkcjonalna jako miejsce rozwoju dziecka i realizacji jego potrzeb, 
  • dysfunkcjonalny system rodzinny, jego powstawanie i funkcjonowanie, 
  • psychologiczna analiza ról podejmowanych przez dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej - urazy, zachowania, potrzeby, 
  • budowanie kierunków pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych - analiza przypadków, planowanie sytuacji i zachowań wychowawcy o charakterze terapeutycznym, w zależności od specyficznych potrzeb dziecka, tworzenie strategii pomocy, 
  • rozpoznawanie osobistych problemów wychowawcy, pojawiających się w kontakcie z dziećmi o zaburzonym zachowaniu. 
 Informacje organizacyjne:  
  • Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów. Maksymalna liczebność grupy 16 osób.
   

 

 

<<POWRÓT