Szkolenie dotyczy rozwoju psychicznego młodych ludzi, a  przede wszystkim -  złożonego  procesu budowania się tożsamości nastolatka. Pozwala  zrozumieć jego przebieg i mechanizmy oraz  daje praktyczne wskazówki, jak pomagać młodym ludziom w tym trudnym i skomplikowanym okresie budowania własnej tożsamości i odnajdywania samych siebie.

Jak zrozumieć nastolatka?

Forma szkolenia :    2-dniowy warsztat (20 godzin dydakt.) .
Uczestnicy:   nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, pracujący z dziećmi i młodzieżą 
Liczebność grupy:   do 16 osób.
Koszt szkolenia grupy :   4 400,- zł.
Cele szkolenia:  
 • pogłębienie wiedzy na temat problemów  okresu dojrzewania
 • nabycie umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji dotyczących nastolatków
Tematyka zajęć:  
 • Charakterystyka okresu dojrzewania: fakty i mity na temat dojrzewania, problemy okresu. dojrzewania: główne zadania rozwojowe i najważniejsze potrzeby psychologiczne, trudne zachowania nastolatków
 • Charakterystyka okresu dojrzewania: fakty i mity na temat dojrzewania, problemy okresu. dojrzewania: główne zadania rozwojowe i najważniejsze potrzeby psychologiczne, trudne zachowania nastolatków
 • Kontakt i rozmowa z nastolatkiem – dostosowanie sposobu kontaktu do specyfiki rozwojowej w tym okresie.
 • Sytuacje trudne i kryzysowe ; czynniki ryzyka i czynniki chroniące w zaburzeniach rozwoju nastolatków
 • Interwencja i pomoc w przypadku zagrożeń rozwoju nastolatków:  
  • uzależnienia
  • agresja i przemoc 
  • autoagresja i zagrożenie samobójstwem
   

 

 

<<POWRÓT