Szkolenie przygotowuje do realizacji zajęć z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych wg autorskiego programu Ewy Czemierowskiej-Koruby i Huberta Czemierowskiego „Spotkania z Leonem”, przeznaczonego dla dzieci w wieku 5-9 lat.

Program „Spotkania z Leonem” – profilaktyka agresji wśród dzieci

Forma szkolenia :    2-dniowy warsztat (20 godzin dydakt.) .
Uczestnicy:   nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, pracujący z dziećmi i młodzieżą 
Liczebność grupy:   do 16 osób.
Koszt szkolenia grupy :   4 400,- zł.
Cele szkolenia:  
 • zdobycie wiedzy na temat agresji u dzieci w wieku przedszkolnym, jej celów i uwarunkowań,
 • przygotowanie uczestników do prowadzenia z dziećmi zajęć z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych wg Programu „Spotkania z Leonem”.
Tematyka zajęć:  
 • osoba dorosła i jej rola w sytuacji agresji - sposoby interweniowania w sytuacji agresji, charakterystyka ról dzieci w sytuacji agresji, sposoby postępowania z  uczestnikami agresywnych konfliktów,  konsekwentne stosowanie umów zawieranych z dziećmi.
 • poznanie celów, treści i metod programu „Spotkania z Leonem”,
 • praktyczne poznanie i ćwiczenie scenariuszy zajęć,
 • praktyczne umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych w pracy z grupą
 Informacje organizacyjne:    nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz inne osoby pracujące w  klasach 0-III.  Maksymalna liczebność grupy 18 osób.
Informacja o programie „Spotkania z Leonem”
 
Cykl zajęć psychoedukacyjnych „Spotkania z Leonem” przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5- 9 lat.  Program  zawiera  10 ilustrowanych scenariuszy zajęć, stanowiących cykl. Każdy z nich przewidziany jest do poprowadzenia podczas jednego spotkania z dziećmi, mniej więcej co 1-2 tygodnie. 
Celem zajęć jest profilaktyka zachowań agresywnych u dzieci poprzez:
 • pogłębienie świadomości własnych uczuć,
 • uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych osób,
 • poznanie konstruktywnych sposobów wyrażania złości.
 • naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
 • uświadomienie sobie swojej roli w pomaganiu innym,
 • poznanie zasad dobrej współpracy z innymi.
 

 

<<POWRÓT