Warunki zamawiania i prowadzenia szkoleń

 • Szkolenia prowadzimy w dowolnej miejscowości na terenie kraju, wskazanej przez instytucję lub osoby zamawiające szkolenie – trener przyjeżdża we wskazane miejsce.
 • Uzgadnianie przeprowadzenia szkoleń odbywa się w dowolnej formie. Za zamówione uważa się szkolenia potwierdzone w formie pisemnej (np. e-mail).
 • Zamawiający szkolenie może wybrać konkretnego trenera prowadzącego szkolenie (dotyczy szkoleń realizatorów programów „Spójrz Inaczej” i „Spójrz Inaczej na agresję”).
 • Od instytucji lub osób zamawiających szkolenie oczekujemy:
  • przeprowadzenia naboru do grupy szkoleniowej
  • zapewnienia sali do zajęć
  • zapewnienia uzgodnionego z trenerem sprzętu (nagłośnienie, rzutnik itp.)
 • Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia ( np. koszty szkolenia, liczebność grupy i inne informacje organizacyjne) podane są przy opisie konkretnego szkolenia.
 • Podane w ofercie koszty oraz warunki organizacyjne szkoleń w szczególnych sytuacjach mogą ulegać zmianom. Ostateczne warunki przeprowadzenia szkolenia są ustalane indywidualnie z osobą prowadzącą .