Jerzy Rządzki 

Trener psychoedukacji, coach i mediator, wychowawca i profilaktyk. Współautor rekomendowanego programu profilaktyki selektywnej pn. Program Nauki Zachowania oraz programu profilaktyczno rozwojowego dla uczniów szkół ponadpodstawowych pn. Projekt Lustro. Trener Porozumienia bez Przemocy – koncepcji życia w duchu wzajemnego zaspokajania potrzeb, uczeń twórcy NVC Marshalla Rosenberga. Specjalizuje się w działaniach wspierających nauczycieli i kadrę kierowniczą placówek edukacyjnych w obszarze wychowania.

 

<<powrót do listy trenerów