Halina Krzyształowicz - Stachyra

Pedagog,  studia podyplomowe z psychologii wychowawczej na UJ. Pracuje jako terapeuta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w Krakowie. Trener  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki  „Spójrz Inaczej”,   współpracuje z Instytutem im. Jana Amosa Komeńskiego. Jest edukatorem. Przygotowuje nauczycieli do realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz inaczej” oraz „Spójrz inaczej na agresję”. Wspomaga nauczycieli szkół i przedszkoli w pracy wychowawczej. Służy wsparciem rodzicom  prowadząc „Szkołę dla  rodziców”  i  „Szkołę dla wychowawców”.

 

<<powrót do listy trenerów