Tomasz Kołodziejczyk, socjolog, specjalista terapii uzależnień, trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współautor programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz Inaczej”. Obecnie pracuje w Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień  Monar w Łodzi, głównie z osobami z problemami  uzależnień behawioralnych i ich rodzinami. W swojej pracy, w podejściu integratywnym, szuka racjonalnych, nieortodoksyjnych sposobów pomagania ludziom.  

 

 

<<powrót do listy trenerów