Ewa Czemierowska –Koruba

Psycholog, współautorka programów profilaktycznych „Spójrz Inaczej”, „Spójrz Inaczej na agresję” i „Spotkania z Leonem”, autorka i współautorka wielu publikacji o tematyce wychowawczo-profilaktycznej. Trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener Stowarzyszenia „Spójrz Inaczej”, edukator MEN.

Ma długoletnie doświadczenie w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą; od wielu lat prowadzi warsztaty i treningi psychologiczne dla dorosłych, głównie w zakresie umiejętności interpersonalnych i wychowawczych, profilaktyki uzależnień i agresji oraz różnych form pomocy psychologicznej.

 

<<powrót do listy trenerów