Celem szkolenia jest poznanie dynamiki konfliktu oraz różnych strategii rozwiązywania konfliktów, w tym specyfiki mediacji (rola mediatora, zasady i przebieg mediacji szkolnych). Uczestnicy mają tez okazję do rozwijania własnych umiejętności psychospołecznych, pomocnych w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów.

RADZENIE SOBIE Z KONFLIKTAMI W SZKOLE

Forma szkolenia :    3-dniowy warsztat (30 godzin dydakt.) .
Uczestnicy:   nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy świetlic
Liczebność grupy:   do 16 osób.
Koszt szkolenia grupy :   6 000,- zł.
Cele szkolenia:  
 • zdobycie wiedzy na temat konfliktów,
 • zdobycie umiejętności diagnozy konfliktów szkolnych,
 • poznanie strategii rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje)
 • rozwijanie umiejętności psychospołecznych pomocnych w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów 
Tematyka zajęć:  
 • natura i struktura i wzorzec konfliktu, 
 • własne przekonania i emocje wobec konfliktów,
 • analiza i diagnoza sytuacji konfliktowych,
 • analiza konfliktów szkolnych,
 • procedury rozwiązywania konfliktu:negocjacje i mediacje szkolne,
 • specyfika mediacji (rola mediatora, zasady i przebieg mediacji szkolnych),
 • rozwijania własnych umiejętności psychospołecznych,  pomocnych w  konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów,
 • rola nauczyciela w profilaktyce konfliktów. 
 Informacje organizacyjne:  
 • Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, pracowników świetlic. Maksymalna liczebność grupy 16 osób.

 

 

<<POWRÓT