Wydarzenia traumatyczne dotykające pojedynczych dzieci ( śmierć w rodzinie, wypadek, próba samobójcza) nie pozostają bez wpływu na ich kolegów i koleżanki w szkole. Umiejętność udzielenia pomocy dzieciom w podobnych sytuacjach jest potrzebna nie tylko pedagogom i psychologom szkolnym,  ale też  nauczycielom i wychowawcom, wspierającym uczniów w codziennym kontakcie.

Debriefing w szkole – doraźna pomoc po wydarzeniach traumatycznych

Forma szkolenia :    1-dniowy warsztat (10 godzin dydakt.)
Uczestnicy:   nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, pracujący z dziećmi i młodzieżą 
Liczebność grupy:   do 16 osób
Koszt szkolenia grupy :   1 500,- zł.
Cele szkolenia:  
 • zdobycie i uporządkowanie wiedzy na temat traumy psychicznej,
 • zrozumienie znaczenia wczesnego odreagowania emocjonalnego jako profilaktyki PTSD, 
 • zdobycie umiejętności udzielania pomocy doraźnej dzieciom – ofiarom traumy. 
Tematyka zajęć:  
 • wydarzenia traumatyczne i rodzaje traumy
 • cechy charakterystyczne wydarzeń traumatycznych                                                                             
  •  typy traumy, 
  •  reakcje posttraumatyczne,  
  •  skutki wydarzeń traumatycznych,
  •  dziecięce reakcje na traumę.  
 • PTSD jako utrwalony zespól reakcji posttraumatycznych:
  • objawy, 
  • rozpoznawanie, 
  • cechy diagnostyczne
  • czynniki ryzyka wystąpienia PTSD
 • klasyczny model  debriefingu wg Mitchella i jego modyfikacja w pracy z dziećmi, 
  • poznanie modelu debriefingu
  • praktyczne ćwiczenie umiejętności prowadzenia debriefingu.
 Informacje organizacyjne:  

Szkolenie dla nauczycieli, psychologów, pedagogów i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

 

 

<<POWRÓT