Szkolenie doskonali jedną z najtrudniejszych umiejętności w kontaktach nauczycieli  z rodzicami – prowadzenie rozmów indywidualnych w sytuacjach problemowych związanych z dziećmi. Uczestnicy poznają zasady i etapy rozmowy nastawionej na rozwiązanie problemów dziecka oraz wybrane umiejętności asertywnych zachowań w kontaktach z rodzicami uczniów.

Jak rozmawiać z rodzicami?

Forma szkolenia :    2-dniowy warsztat (20 godzin dydakt.) .
Uczestnicy:   nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, pracujący z dziećmi i młodzieżą 
Liczebność grupy:   do 16 osób.
Koszt szkolenia grupy :   4 400,- zł.
Cele szkolenia:  
  • poprawa relacji miedzy nauczycielami  a rodzicami,
  • nabywanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych w rozmowach  z rodzicami, 
  • nabywanie umiejętności  asertywnych zachowań w kontaktach z rodzicami.
Tematyka zajęć:  
  • analiza relacji   między rodzicami a  nauczycielami, diagnoza trudności, poznanie ich przyczyn oraz źródeł, 
  • rozwijanie umiejętności prowadzenia indywidualnych rozmów z rodzicami w  sytuacjach problemowych
  • zasady i przebieg rozmowy z rodzicami
  • ćwiczenie asertywnych zachowań w kontaktach z rodzicami
 Informacje organizacyjne:  
  • Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wszystkich typów szkół i przedszkoli, psychologów, pedagogów, wychowawców świetlic oraz pracowników innych placówek oświatowych. Maksymalna liczebność grupy 16 osób.

 

 

<<POWRÓT