Szkolenie pozwala zrozumieć przyczyny oraz funkcje łamania dyscypliny przez uczniów, a także  mechanizmy i czynniki eskalacji zjawiska. Uczestnicy w sposób praktyczny poznają nowe metody i techniki interwencji, w tym rozmowy indywidualne i spotkania z klasami. Poznają zasady budowania szkolnych i klasowych programów dyscypliny, w tym strategii naprawczych.

Dyscyplina i kierowanie klasą

Forma szkolenia :    3-dniowy warsztat (30 godzin dydakt.) .
Uczestnicy:   nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, pracujący z dziećmi i młodzieżą 
Liczebność grupy:   do 16 osób.
Koszt szkolenia grupy :   6 600,- zł.
Cele szkolenia:  
 • wzmocnienie i podniesienie kompetencji uczestników w zakresie radzenia sobie z dyscypliną w klasie, 
 • poznanie funkcji, przyczyn i mechanizmów zachowań związanych z łamaniem dyscypliny,
 • poszerzenie repertuaru metod i technik interwencji w różnych sytuacjach łamania dyscypliny przez uczniów,
 • podniesienie kompetencji w kierowaniu pracą grupy
Tematyka zajęć:  
 • łamanie dyscypliny – przejawy, funkcje, przyczyny, mechanizmy, 
 • metody i techniki dyscyplinujące stosowane przez nauczycieli w klasie szkolnej – ćwiczenia praktyczne
 • mediacje w konfliktach rówieśniczych związanych z łamaniem dyscypliny: zasady, rola nauczyciela mediatora – ćwiczenie umiejętności, 
 • prowadzenie rozmów indywidualnych  z uczniami uporczywie łamiącymi dyscyplinę,
 • współpraca z rodzicami w obszarze poprawy dyscypliny w szkole,
 • poznawanie zasad budowania klasowych i szkolnych programów dyscypliny,
 • omawianie konkretnych doświadczeń i trudności nauczycieli związanych z radzeniem sobie z dyscypliną w klasie (superwizja).
 Informacje organizacyjne:  
 • Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, pracowników świetlic. Maksymalna liczebność grupy 16 osób.

 

 

<<POWRÓT