• 3a

Szkolenia przeprowadzone zostaną z dotacji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2022 – Projekt: „Program <Spójrz Inaczej> podstawą długofalowych działań wychowawczych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży”.

INFORMACJE OGÓLNE

Szkolenia przeprowadzone zostaną z dotacji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2022 – Projekt: „Program <Spójrz Inaczej> podstawą długofalowych działań wychowawczych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży”.

W projekcie założono przeprowadzenie 20 szkoleń dla nowych realizatorów programu „Spójrz Inaczej”, w tym

 • 10 szkoleń 35-godzinnych - dla 150 realizatorów w klasach I-III
 • 10 szkoleń 55-godzinnych - dla 150 realizatorów w klasach IV-VI

Szkolenia będą prowadzone w II semestrze roku szkolnego 2021/2022 oraz w I semestrze roku szkolnego 2022/2023. Ich uczestnikami mogą być osoby pracujące w szkołach podstawowych  z uczniami klas I-III i klas IV-VI  tzn. wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, nauczyciele świetlic, pedagodzy szkolni, psycholodzy.

Szczegóły realizacji szkoleń – przeczytaj

Szkolenie dla klas I - III
Szkolenie dla klas IV - VI

MIEJSCA I TERMINY ZAJĘĆ

Szkolenia będą się odbywały w 20 miejscowościach na terenie 11 województw: wielkopolskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego, śląskiego.

Miejsce realizacji warsztatu Termin Imię i nazwisko trenera
1. Szymonowo ( woj. warmińsko-mazurskie) 2 - 3 - 4 - 5 kwietnia 2022 Maria Cieślak
2. Łagów (woj. świętokrzyskie) 23 - 24 - 25 -26 kwietnia 2022 Elżbieta Staniszewska
3. Baniocha (woj. mazowieckie) 7 - 8 - 9 -10 maja 2022 Roman Stec
4. Jarosław (woj. podkarpackie) 28-29-30-31 maja 2022 Maria Cieślak
 5. Stare Miasto (woj. wielkopolskie)  14 - 15 - 16- 17 maja 2022 Dorota Wiśniewska
6. Jastrząb (woj. mazowieckie) 4 - 5 - 6 - 7 czerwca 2022 Jadwiga Soboń
7. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) 11 - 12- 13- 14 czerwca 2022 Agnieszka Misiuk
8. Opole (woj. opolskie) 17 - 18 - 19 - 20 września 2022 Dorota Wiśniewska
9. Strzelce Opolskie (woj. opolskie) 24 - 25 - 26 - 27 września 2022 Ewa Czemierowska-Koruba
10. Biała Podlaska (woj.lubelskie) 22-23-24-25 września 2022 Hubert Czemierowski 
 Miejsce realizacji warsztatu Termin Imię i nazwisko trenera
1. Kraków (woj. małopolskie)  2-5 kwietnia 2022 (cz.1);  termin cz. 2 - do ustalenia Agnieszka Misiuk
2.Kowalewo Pomorskie (woj. kujawsko-pomorskie) 8-11 października 2022 (cz.1), 4-5 listopada 2022 (cz.2) Hubert Czemierowski
3. Lublin (woj. lubelskie) 23-26 kwietnia 2022 (cz.1); 7-8 maja 2022 (cz.2) Jacek Kłoda
4. Stalowa Wola (woj. podkarpackie) 23-26 kwietnia 2022 (cz.1); 21-22 maja 2022 (cz.2) Roman Stec
5. Świętochłowice (woj. śląskie) 13- 14 - 15- 16-17 maja 2022 (cz.1);  30 września - 1 października 2022 (cz. 2) Andrzej Kołodziejczyk
 6. Krynica Zdrój (woj. małopolskie) 14 -15 -16 -17 maja 2022 (cz. 1); 13-14 czerwca 2022 (cz.2) Ewa Czemierowska-Koruba
7. Częstochowa (woj. śląskie) 18-19-20-21 maja 2022 (cz.1);  29-30 sierpnia 2022 (cz. 2) Ewa Czemierowska-Koruba
8. Krynki (woj. świętokrzyskie) 28-29-30-31 maja 2022 (cz.1);  4-5 czerwca 2022 (cz. 2) Andrzej Kołodziejczyk
9. Konin (woj. wielkopolskie) 24-25-26-27 września 2022 (cz.1);  8-9 października 2022 (cz. 2) Dorota Wiśniewska
10. Nasielsk (woj. mazowieckie) 24-25-26-27 września 2022 (cz.1); 22-23 października 2022 (cz.2) Jadwiga Soboń

KOSZTY

 Uczestnikom szkoleń zapewniamy BEZPŁATNIE w ramach projektu :

  1. Zajęcia warsztatowe prowadzone przez certyfikowanego trenera
  2. Udział w 5 godzinnych grupowych superwizjach – online (termin do ustalenia z grupą, najpóźniej w połowie grudnia 2022 r.)
  3. Podręczniki „Spójrz Inaczej” ze scenariuszami zajęć
  4. Dodatkowe materiały szkoleniowe (poza podręcznikiem „Spójrz Inaczej”) w wersji papierowej – „Teczka” - i ich możliwe poszerzenie w wersji elektronicznej
  5. Catering w czasie szkolenia: jeden gorący posiłek (obiad) i serwis kawowy.
  6. Konsultacje trenerskie - mailowe lub telefoniczne – w pierwszym okresie wdrażania programu „Spójrz inaczej” do pracy w szkołach.
  7. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i przygotowaniu do realizacji programu „Spójrz Inaczej” zostaną wystawione przez Ośrodek Nauczycieli „Spójrz Inaczej” – uczestnicy otrzymają je na zakończenie zajęć, na podstawie pełnego w nich uczestnictwa.