• 3a

 Dzięki dotacji Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii realizujemy dwuletni (lata 2021-2022) projekt  związany z rozwijaniem i wzmacnianiem skuteczności programu Spójrz Inaczej na Agresję. W roku 2022 projekt realizowany jest pod auspicjami Krajowego Centrum Przeciwdziuałania Uzależnieniom.

Celem projektu jest zbadanie  skuteczności  programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz inaczej na agresję” autorstwa A. Kołodziejczyka, E. Czemierowskiej-Koruby i T. Kołodziejczyka.  Projekt ma charakter badawczy, w działaniach projektowych znajdują się m.in.: badania pilotażowe,  badania ewaluacyjne  z dwoma pomiarami (pretest i posttest), ewaluacja procesu, przeszkolenie nauczycieli  i badaczy terenowych, prowadzenie systematycznych superwizji i konsultacji.

Odbiorcami  projektu są  uczniowie i nauczyciele z grupy eksperymentalnej i kontrolnej, a także uczniowie biorący udział w badaniach pilotażowych . O wyrnikach prowadzonej ewaluacji będziemy informowali na naszej stronie.