Get Adobe Flash player

Artykuły


I.1. WARSZTAT "SPÓJRZ INACZEJ"
dla nauczycieli klas I - III szk. podst.
(35 godzin)

Cele szkolenia:

 • przygotowanie uczestników do prowadzenia z dziećmi w klasach I-III zajęć wychowawczo-profilaktycznych wg Programu „Spójrz Inaczej”,

 • poznanie  podstaw prawidłowej komunikacji z dziećmi,

 • nabycie umiejętności konstruktywnego  rozwiązywania problemów w pracy z grupą.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, pracujących z dziećmi z klas I-III. Maksymalna liczebność grupy 14 osób.

Tematyka zajęć:

 • podstawowe umiejętności psychologicznego kontaktu z dziećmi,

 • poznanie celów, treści i metod programu „Spójrz Inaczej”,

 • praktyczne poznanie i ćwiczenie scenariuszy zajęć,

 • rozwiązywanie sytuacji trudnych w pracy z klasą.

 

Koszt szkolenia (w grupie 12-osobowej)

 • 3 850,- zł dla grupy

 • 275,- zł od osoby (w przypadku mniejszej liczby uczestników koszt wzrasta)

Uwagi dla organizatorów:

 1. Warsztat trwa 3,5 dnia, przy czym  dwa ostatnie dni to zajęcia w szkole prowadzone przez uczestników warsztatu i omawianie ich przebiegu. W związku z tym należy wcześniej znaleźć   szkołę, w której uczestnicy mogliby przeprowadzić zajęcia z dziećmi. Szczegóły organizacyjne są ustalane bezpośrednio z trenerem prowadzącym warsztat.

 2. Organizator zobowiązany jest do zakupienia uczestnikom szkolenia podręczników do realizacji programu, bądź też poinformowania ich o konieczności zaopatrzenia się w podręczniki we własnym zakresie.

 

 

facebook_page_plugin